Správa o VVČ

Správa o VVč

03.10.2016 08:36
správa vvč o.odt (27238)

—————

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

25.10.2015 18:04
Správa o.odt (28806)

—————

Správa o VVČ

06.11.2014 11:57
Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Sídl. Clementisove sady Galanta   Školský rok 2013/2014 Základné identifikačné údaje o Materskej škole   Názov školy: Materská škola Adresa školy: Sídlisko Clementisove sady 902/3 , 924...

—————