O nás

    Naša materská škola sa nachádza na sídlisku Clementisove sady v centre mesta. Má tri pavilóny, v ktorých sú zriadené triedy pre deti od 3 do 6 rokov. Priestory sú svetlé, je dostatok možností na pohyb a zriadenie rôznych centier na hry a činnosti pre deti. Tieto pravidelne prispôsobujeme požiadavkám a záujmom detí.

    Školský dvor je veľký, s množstvom zelene, s pieskoviskom, šmykľavkou, strunovými i reťazovými hojdačkami, lavičkami.

    Naša materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoja schopností a zručností. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.