Náš tím

Náš tím

Školníčka:         Juliana Némethová

Upratovačka:    Marcela Szakolciová

 

Kuchárka:    Eva Bicsanová

 

Učiteľky:    Zlatuše Jungová

                Erika Madár 

                Margita Šárkoziová 

                Adriana Adamková

                Mgr. Aneta Benkovičová

 

Vedúca školskej jedálne: Edita Bocskayová

 

Riaditeľka materskej školy: Renata Vravková

—————