Kalendár akcií

JÚN

01.06.2017 16:55
- MDD - súťaživé hry v MŠ - fotografovanie detí - plavecký výcvik - rozlúčka predškolákov

—————

MÁJ

01.05.2017 16:54
- Deň matiek spojená s výstavou prác na tému "Moja mama" - návšteva dopravného ihriska

—————

APRÍL

01.04.2017 16:51
- výstava "Deň  Zeme" - "Zahrajme sa na divadlo" - (literárne pásmo) - ekoprogram Zvieratká pri vode - návšteva farmy Humanita

—————

MAREC

01.03.2017 16:50
- Mesiac knihy - návšteva knižnice - projekt Herbár (zber rastlín, kvetov, lisovanie, výstavka prác) - bábkové divadlo - branná vychádzka do blízkeho okolia (parku)

—————

FEBRUÁR

01.02.2017 00:00
- staviame snehuliaka - tvorivá súťaž medzi triedami - ekoprogram v MŠ - príroda odpočíva - "Čo vieš vyrobiť z odpadového materiálu" - výstava v spolupráci s MÚ - fašiangový karneval - otvorená hodina pre predškolákov

—————

JANUÁR

01.01.2017 00:00
- Zimné radovánky, súťaživé hry, vychádzky - zhotovenie kŕmidiel pre vtáčiky - bábkové divadlo - návšteva ZŠ Štefánika  

—————

DECEMBER

01.12.2016 00:00
Vyhodnotenie súťaže OCHRANÁRIK - Oslava Mikuláša - Pečenie medovníkov - Vianočná besiedka - súťaž v stavaní snehuliaka - výstavky prác detí v jednotlivých triedach

—————

NOVEMBER

01.11.2016 14:46
NOVEMBER - Ekoprogram MŠ - návšteva poľovníka - Exkurzia podľa ŠkVP - pracovné profesie - Bábkové predstavenie - Fotografovanie detí - Adamko hravo - zdravo - v spolupráci s RÚVZ

—————

OKTÓBER

01.10.2016 00:00
OKTÓBER - Návšteva farmy Humanita - Vystúpenie v DD Samaritán pri príležitosti mesiaca Úcty k starším - Exkurzia na železničnej stanici v Galante - Vystúpenie žongléra - Deň výživy - tvorba a výstava z plodov jesene    

—————

SEPTEMBER

01.09.2016 00:00
SEPTEMBER - Dni bezpečnostných a záchranných zborov - Služobná kynológia - návšteva príslušníkov policajného zboru - "Červené jabĺčko" - prezentácia v speve ľudovej piesne pre deti predškolského veku 7. ročník v DMS - Projekt Strom (pozorovanie zmien v prírode počas celého roka) - Poznávacie...

—————